Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Thơ Tranh: Xuân Mơ


Thơ: Liên Nguyễn (Cựu học sinh Tống Phước Hiệp-NK1975)
Thơ Tranh: Kim Oanh