Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Lời Phi LộNét đẹp thường có thời ly loạn
Lắm hy sinh lòng tròn nhân nghĩa
Đổi được gì mai mỉa hồn hoang
Mang sầu tủi "Vong Thân Vị Quốc"

Rất buồn! Chiến trường xưa còn đó
Có mấy ai về lại thăm nơi
Đời tai ương dường còn mù mịt
Nghịch cảnh lòng tan nát phương xa

Xin trả tôi thời gian quá khứ
Chia xẻ cùng trời dữ năm xưa
Nắng mưa thêm chịu mồ hôi đổ
An ủi người vùng khổ tam biên

Xót đắng cay rộng lội cùn miền
Trang lịch sử triền miên gợi nhớ
Chỉ chút hèn đổ vỡ tương lai
Thời gian ơi! Mai phải làm gì?

Chân tình khắc ghi nguyền trở lại
Dọn nấm mồ sai chỗ hồn hoang
Dang tay nâng cực sống đàng hoàng
Lời phi lộ hành trang vào cuộc!

Bài học đầu thuộc câu "Dũng Cảm"

Pleiku 19-8-2010
Lê Kim Hiệp