Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Over and Over(Michael Jourdan & George Petilas)-Tình Nồng Cháy (Lời Việt Anh Bằng)Nhạc: Michael Jourdan & George Petilas
Lời Việt: Anh Bằng
Tiếng Hát: Thanh Thảo
Thực Hiện; Quýdenver