Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

Tình Thơ Giao Mùa - Thơ Nhạc:Kim Oanh Thực HiệnTác Giả: Khánh Hà, Phương Lan, Kim Oanh, Kim Phượng,Nguyễn Cao Khải, Cao Linh Tử, Song Quang, Mai Xuân Thanh
Thực Hiện&Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét