Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Yêu - Thương


Yêu

Yêu ai đêm vắng thở than
Yêu Thu đêm đốt lá vàng tìm hương
Yêu ai thao thức canh trường
Yêu trăng từng sợi vấn vương mộng đời
Yêu ai lạc lối một thời
Yêu người trăng rụng xóa lời hẹn xưa
Yêu ai tóc nhạt màu mưa
Yêu người chẳng vẹn ...trăng thưa lụn tàn

Kim Oanh
***
Thương...

Thương người vất vã lầm than
Thương mùa Xuân đến mai vàng ngát hương
Thương ngày áo trắng sân trường
Thương đêm sao tỏ còn vương lối đời
Thương người gái nhỏ Xuân thời
Thương trăng mười sáu giữ lời thề xưa
Thương làn môi thắm chiều mưa
Thương hương tóc xõa đong đưa vai mềm

Song Quang