Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

Hoàng Hôn

Từ  Thơ Tranh Chiều của Kim Phượng


Thơ: Chinh Nguyên/H.N.T
Thơ Tranh: Kim Oanh