Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Hương Tinh Tuyền!Hoa cỏ tinh khôi tỏa sáng vườn
Tung tăng đùa nắng gọi mùa thương
Trinh nguyên mộc mạc hồn thiếu nữ
Chạnh bước tình vương khách qua đường

Hương bén tinh tuyền cùng khai vị
Hoa nhường nguyệt thẹn cạn nguồn say
Đêm dài ngây ngất vùi mộng mị
Bí tỉ khắc thời chẳng chuyển lay!

Kim Oanh