Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

Chu Trung Dạ Vũ - 舟中夜雨 - Bạch Cư Dị - 白居易

Trên đường nhậm chức mới Tư Mã Giang Châu, Bạch Cư Dị sinh bệnh thật hay buồn vì bị giáng chức?舟中夜雨       Chu Trung Dạ Vũ

江雲暗悠悠, Giang vân ám du du
江風冷修修。 Giang phong lãnh tu tu
夜雨滴船背, Dạ vũ trích thuyền bối
夜浪打船頭。 Dạ lãng đả thuyền đầu
船中有病客, Thuyền trung hữu bệnh khách
左降向江州。 Tả giáng hướng Giang Châu
  白居易                        Bạch Cư Dị

Dịch Nghĩa: Trong thuyền đêm Mưa

Trên sông mây xám phủ mù mù
Gió trên sông thổi lạnh căm căm
Mưa đêm nhỏ giọt trên mui thuyền
Sóng đêm đánh vào đầu thuyền
Trong thuyền có người khách đang ốm

Bị giáng chức đổi đi Giang Châu

Dịch Thơ:
Trong thuyền đêm Mưa

Trên sông mây xám mù mù
Gió sông chẳng ngớt ù ù lạnh thêm
Mui thuyền tí tách mưa đêm
Sóng khuya vỗ mạn khó êm giấc nồng
Bệnh mang khách ở khoang trong
Giang Châu giáng chức xuôi lòng tái tê.

Quên Đi
***
Ngủ Thuyền Đêm Mưa

Dòng sông mây khói phủ mù,
Lăn tăn sóng gợn gió vù rét thêm.
Mui ghe lộp độp thâu đêm,
Mạn thuyền sóng vỗ bập bềnh chẳng mong.
Giữa khoang khách bệnh nằm trong,
Giang Châu xuống chức đau lòng dại tê.

Mai Xuân Thanh
***
Trong Thuyền Đêm Mưa


Mịt mờ mây xám phủ trên sông
Buốt giá căm căm ngọn gió lồng
Lộp độp trên mui mưa nhỏ giọt
Ì ào sóng vỗ mạn thuyền cong
Trong khoang, khách ốm nằm thiêm thiếp
Giáng chức đi xa, nát cõi lòng.

Phương Hà phỏng dịch
***
Trong Thuyền Đêm Mưa

Mây tối trời vời vợi

Ðêm gió lạnh sông dài
Mưa mui thuyền gõ nhịp
Sóng đầu thuyền giận ai 
Bệnh nằm thuyền giáng đọa
Giang Châu nào có hay

Phạm Khắc Trí
***
Nỗi Đau Khi Đổi Đi Bị Giáng Chức

Mây đen vần vũ trên sông,

Gió căng giá rét nghe lòng lạnh căm.
Mui thuyền lộp độp mưa dầm,
Đầu ghe sóng vỗ ì ầm suốt đêm.
Trong khoan khách bịnh đang rên.
Giang Châu, giáng chức buồn tênh não nùng.

Mai Xuân Thanh
***
Trong Thuyền Mưa Đêm

Mù mù sông phủ bởi màu mây
Gió buốt căm căm lạnh chốn nầy
Tí tách mưa đêm mui vọng tiếng
Canh khuya sóng vỗ mạn thuyền cây
Khoang trong vị khách đang lâm bệnh
Bị đổi Giang Châu sầu thảm lây

Kim Phượng
***
 Trong Thuyền Mưa Đêm

Một màu mây xám giăng mù trên sông
Kéo theo gió rét lạnh căm cõi lòng
Mui trên rã rít giọt đêm âm vọng
Vỗ mạn giấc nồng chao đọng chẳng yên
Khách ở trong khoang thuyền mang tâm bệnh
Giáng chức lên đường nhận lênh Giang Châu

Kim Oanh
***

Đêm Mưa Trong Thuyền

Ảm đạm sông mây xám,
Gió sông rét căm căm.
Mui thuyền mưa đồm độp,
Đầu thuyền sóng ì ầm .
Trong thuyền người lâm bệnh,
Giang Châu bến xa xăm!

Đỗ Chiêu Đức
***
Mua Đêm Trong Thuyền

Trên sông đen kịt mây đùn
Gió sông lạnh ngắt não nùng lòng thêm
Trên mui rỉ rả mưa đêm
Sóng khua rào rạt mạn thuyền lướt êm
Trong thuyền khách ốm, tiếng rên
Giáng quan vò võ xuôi miền Giang Châu

Mailoc phỏng dịch
Đăng nhận xét