Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

Bạn Và TôiBạn Và Tôi

(Bài họa )

Nhấp tách ấm nồng vị thấy phê
Melbourne giá rét vẫn không hề
Việt Nam mưa Hạ dâng tràn nước
Xứ Úc gió Đông lũ kéo về
San sẻ vần thơ chia vị ấm
Lạnh lùng đồng cảm sợ chi tê
Cà phê quê cũ hương lan tỏa
Bão táp phong ba dạ chẳng nề

Kim Oanh