Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

Sinh Lão Bệnh TửSinh Lão Bệnh Tử

SINH ... ra đã khóc với trần gian
LÃO ... giả an chi tuổi hạc vàng
BỆNH ... hoạn cuối đời gây khổ não
TỬ ...ly từ biệt kiếp thân tàn ....

Hoàng Dũng
***

Sinh Lão Bệnh Tử

SINH ra bé chợt khóc oa oa
LÃO thích thú vui cười vỡ oà
BỆNH  nặng đeo hoài thân chỉ khổ
TỬ nhanh hạnh phúc lắm già đa! 

Kim Oanh