Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

Chuỗi KhổĐến bên đời Sứ vàng nở rộ
Ấp hoa lòng giữ hộ tình ai
Âm thương ru giấc mộng kề vai
Hương yêu cũ thơm cài suối tóc

Khóc một chiều trời xoay cơn lốc
Cánh hoa xưa phút chốc tàn bay
Vội nhặt lấy xâu dài chuỗi khổ
Đeo suốt đời hoài cỗ nhớ ai.

Kim Oanh