Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

Phạm Khắc Trí Khóc Bạn Dương Hồng Đức


Thơ: Phạm Khắc Trí - Cựu Giáo Sư Phan Thanh Giản Cần Thơ ( NK 1968-1975)
Trình Bày: Kim Oanh