Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

Tình Khúc Mùa Hạ - Nhạc Và Lời - Phạm Anh Dũng - Quốc Dũng Hòa Âm Nhạc Và Lời: Phạm Anh Dũng 
 Hòa Âm: Quốc Dũng 
Tiếng Hát:Khải Ca