Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Thơ Tranh: Huế Ngày Nao


Thơ: Hoành Trần
Thơ Tranh: Kim Oanh