Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Dạ Sầu


Bài Xướng: Dạ Sầu

( Nhớ Quang Tuấn )

Vò võ tơ sầu quạnh quẽ đêm
Lai rai mấy chén đã say mèm.
Nhẹ nhàng chiếc lá buông trên mái,
Lấp lánh sao khuya rụng trước thềm.
Tri kỷ người đi biền biệt mãi,
Mái đầu sương nhuộm não nề thêm.
Trăng tà chênh chếch gà eo óc,
Ngoài ngõ ai về nhẹ bước êm 

Mailoc
7-7-17
***
Bài Họa:

Dạ Sầu


Dường như có tiếng khóc trong đêm
Tìm lại vườn hoang phế cũ mèm
Thổn thức ve rầu nằm cạnh phượng
Xót xa cánh rả gục bên thềm
Tiếc thương hương nhụy hoa phai nhạt
Day dứt sắc hồn đóa nhầu thêm
Ánh nguyệt dần tan sau rèm vắng
Vọng hoài miền hạ lắng sầu êm

Kim Oanh