Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Thơ Tranh: Dạ Sầu


Thơ: Mailoc
Thơ Tranh: Kim Oanh