Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

Mến Tặng Kim Oanh


(Đệ Nhị A4 - 1974 Trường Tống Phước Hiệp Vĩnh Long)

Kim Oanh thật dễ thương!
Khi còn học ở trường,
Đã tỏ ra rộng lượng
Chăm học để làm gương.

THẠCH TRONG(HĐN)
Cựu Giáo Sư Trường Trung Học Nguyễn Trường Tộ - Vĩnh Long