Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Tim Rộn Không - Còn Nhớ Không Người??


Tim Rộn Không
(Thể Điệp Khúc)

Tim rộn không người tim rộn không?
Má len hồng thắm má len hồng
Bờ môi mọng đỏ bờ môi mọng
Đôi mắt trong ngần đôi mắt trong
Tim khắc bóng hình tim khắc bóng
Dạ vương hồn phách dạ vương hồn
Dù tình ảo ảnh dù tình ảo
Tim rộn không người tim rộn không?


Kim Oanh
***
Còn Nhớ Không Người??


Còn nhớ không người ...Còn nhớ không ???
Má ai hồng đó ...má ai hồng !
Làm xao xuyến lắm....làm xao xuyến
Ngơ ngẩn trong lòng....ngơ ngẩn trong
Nhiều lúc mộng mơ...nhiều lúc mộng
Vấn vương hồn mãi...vấn vương hồn
Tình dù ảo ảnh...tình dù ảo
Hỏi biết không người....hỏi biết không ???


Song Quang
6/24/2017