Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

Thơ Tranh: Tím Màu Nắng Hạ


Thơ & Hình Ảnh: Minh Thúy
Thơ Tranh: Kim Oanh

Hội Huế Hè 2017 USA.