Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

Mười Mấy


Gởi riêng cho Kim Oanh

Mà như năm tháng vẫn ngừng thêm
Đếm mãi sao còn tuổi vượt biên
Mười mấy.. em trôi theo sóng biển
Bảy mươi.. anh ngược trở đầu thuyền
Đời người mộng đẹp còn tan biến
Phận số duyên trời vẫn đảo điên
Một nỗi quê nhà thương dĩ vãng
Đành cam sống tiếp giấc tang điền

Hải Rừng
19/3/2017