Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

Tôi Đang Lắng Nghe - Nhạc Trịnh Công Sơn - Tiếng Hát Thùy Dương


Nhạc Sĩ:Trịnh Công Sơn
Tiếng Hát: Thùy Dương