Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

Dịu Dàng - Sáng Tác Văn Phụng - Tiếng Hát Thùy Dương


Nhạc Sĩ: Văn Phụng
Ca Sĩ: Thùy Dương
Thực Hiện; Kirby672