Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Bonsai - Cây Tử Đằng

Tử-Đằng* chẳng chịu ra bông
Hay là em lại phải lòng người dưng?
Hỏi em,em cứ ngập-ngừng
Chín thương,mười đợi,dửng-dưng sao đành?
(Lê Kim Thành)

Trong vườn nhà của Người Long Hồ ở San José  và cũng do đôi tay khéo léo anh chăm chút
Em cám ơn anh Tư cho chúng em ngắm ké nha
( Chín Oanh)

Lê Kim Thành
San José 2015