Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Luân Hồi….Cho người bao nhiêu tình tôi
Bao nhiêu lệ thấm đôi môi héo tàn
Người vô tâm vẫn chẳng màng
Một lần yêu lỡ muôn vàn lụy thân

Lụy thân dâng hết ân cần
Đang tâm xô lệch chẳng ngần ngai chi
Cho người quên thuở xuân thì
Thời gian bạc bẽo… còn gì cho nhau

Cho nhau những đến bạc đầu
Ngậm ngùi chôn kín huyệt sầu chưa vơi
Dù xa chín nẽo phương trời
Trăm thương nghìn nhớ luân hồi tình tôi


Kim Oanh