Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Dường Như...

     

Chỉ Là Dường Như        Dường Như...
                                       
      (Nối tiếp vần thơ 4 chữ của Đỗ Hữu Tài)

Dường như giọt nhớ      Dường như giọt nhớ vấn vương
Vô cớ buộc ràng            Vô cớ buộc ràng sợi thương kết chuỗi
Lỡ làng ngày nọ             Lỡ làng ngày nọ ngậm ngùi
Đầy đọ tình này             Đầy đọ tình này   thui thủi năm canh

Dường như giọt nắng      Dường như giọt nắng mong manh
Chìm lắng một thời         Chìm lắng một thời tuổi xanh đánh mất
Dòng đời hoang vắng     Dòng đời hoang vắng chồng chất
Bạc trắng đường mơ       Bạc trắng đường mơ khuyết tật đôi tim

Dường như bóng tối       Dường như bóng tối im lìm
Đang trói cuộc tình        Đang trói cuộc tình chìm vào quên lãng
Bóng hình sương khói    Bóng hình sương khói bãng lãng
Nhức nhối từng đêm       Nhức nhối từng đêm lãng vãng quanh ta

Dường như mưa đổ        Dường như mưa đổ lệ sa
Nhánh trổ trái sầu          Nhánh trổ trái sầu hóa đá thiên thu
Đậm màu cây khổ           Đậm màu cây khổ âm u
Làm tổ tương tư              Làm tổ tương tư ngục tù chôn kín

Dường như lầm lỡ          Dường như lầm lỡ giết mình
Trăn trở trong lòng         Trăn trở trong lòng chỉ biết lặng thinh
Bềnh bồng nức nở          Bềnh bồng nức nở khối tình
Nhắc nhở tim đau           Nhắc nhở tim đau bóng hình ngự trị

Dường như mơ mộng     Dường như mơ mộng lỡ thì
Rung động nơi nào         Rung động nơi nào khắc tỳ lưu vết
Ngọt ngào lắng đọng      Ngọt ngào lắng đọng vụt hết
Khát vọng chìm sâu       Khát vọng chìm sâu dìm chết đời ta

Dường như môi mắt       Dường như môi mắt trắng dã
Hương sắc mặn mà         Hương sắc mặn mà giờ đã tàn phai
Đậm đà ngây ngất           Đậm đà ngây ngất ...u hoài
Vừa mất hôm qua           Vừa mất hôm qua sống lại hôm nay

Đường như hoa nở          Đường như hoa nở trắng bay
Luôn ở bên người           Luôn ở bên người đọa đày suốt kiếp
Tiếng cười khờ dại         Tiếng cười khờ dại nối tiếp
Ở lại bên ta                     Ở lại bên ta trùng điệp khổ đau

Đỗ Hữu Tài                  Kim Oanh
                                    (21/11/2014)