Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

Chúc Mừng


Chúc mừng muội hết ưu phiền
Bỏ quên lận đận nơi miền quê xa
Bây giờ trong tiết tháng Ba
Muội còn ray rức tình nhà nữa không ?

Thương thay một kiếp má hồng
Nuôi con vất vả long đong sớm chiều
Đêm cô tịch, mưa đìu hiu
Xứ người lặng lẽ chắt chiu một mình.

Gởi cho em một chút tình
Đến người thi hữu đóa quỳnh ngát hương
Nẽo về bao nỗi vấn vương

Muôn hoa đua nở bên đường đón em.

Không tin ! Em hãy về xem ...

Dương Hồng Thủy 
(24/03/2012)