Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

Thơ Tranh: Tập Làm Họa Sĩ


Thơ: Nguyễn Đắc Thắng
Thơ Tranh: Kim Oanh