Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Ngày Tháng Cô Đơn


Ta úp mặt lên gối
Tìm hương tóc người yêu
Phấn hương còn thoang thoảng
Trên chăn gối buồn thiu.

Ta chán đời lang bạt
Em mỏi gót lưu đày
Gặp nhau như bèo nước
Giữa chợ đời đắng cay.

Ngỡ thuyền say bến đổ
Trên dòng suối bình yên
Cho hoa lòng chớm nở
Trên nhánh cây muộn phiền.

Nhưng sóng đời bão nổi
Tàn giấc mộng trăm năm
Tình xưa giờ quên lối
Chỉ còn thoáng dư âm.

Trong đêm sâu hun hút
Nghe gối chăn giỗi hờn
Nghe vòng tay thấm lạnh
Ôm tháng ngày cô đơn.

Anh Vân