Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Xuân Cuối MùaXuân chưa qua mà lòng chợt giá
Người quay đi nằm vạ hồn tôi
Ướp hoa môi gợi chút bồi hồi
Giây phút biệt một lần nuối tiếc

Xuân chưa qua gió mùa chợt rét
Khêu ngọn đèn leo loét chờ ai
Người quay đi ... tình lạt hương phai
Ngày tháng muộn trần ai muối mặn

Xuân cuối mùa chít vành khăn trắng
Mắt nặng sầu giọt đắng mặn môi
Người quay đi.. tình vôi.. hấp hối
Thôi hết rồi... còn trối trăn chi.

Kim Oanh