Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Khi Em Đến - Nguyễn - Duy Hưng
Nhạc và Lời: Nguyễn Ngọc Tân (Bản nhạc viết năm 2000)
Tiếng Hát: Duy Hưng