Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Mùa Xuân Khởi Sắc

Thân tặng Kim Oanh và Trang Nhà,
Một bài thơ thay lời cám ơn, Kim Oanh nhé..


Mùa Xuân Khởi Sắc

Trang nhà khởi sắc điểm hoa mai,
Tay ngọc ngà minh họa những bài...
"Nhớ Một Chiều Xuân" xưa thắm thiết,
"Nhiều tranh giai phẩm" tuổi đời dài.
Vườn ta xướng họa thơ tranh đẹp,
"Tân Mão Xuân" nào bạn nhớ ai!
"Tiếng Dội" xa xôi tranh thiếu phụ,
"Thần Chung" lúa chín đẹp tài trai...

Mai Xuân Thanh  

Ngày 07 tháng 03 năm 2015

Phụ chú:
1/ Nhớ Một Chiều Xưa - Nguyễn Văn Đông
2/ Những Tranh Giai Phẩm Xuân Xưa