Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Thơ Tranh: Quê Mẹ

Thơ: Biện Công Danh
Ảnh Chụp: Biện Ngọc Lan
Thơ Tranh: Kim Oanh