Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Tiệc Gây Quỹ Cho Đại Hội Đức Mẹ La Vang Kỳ II

Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long & Ca viên Kitô Vua - MelbournePhương, Ánh Nguyệt, Kim Phượng, Kim Oanh, Thủy Tiên, Uyển Nhi
(Ái Da, 6 chị em mình cũng ...nhậu dzữ nha...hi..hi.)

Thủy Tiên giúp vui văn nghệ

Thủy Tiên, Uyển Nhi

Kim Phượng, Kim Oanh

Uyển Nhi, Xuân Báu

Phương, Nam
Nguyệt ơi, nghiêng chút nữa, Minh quàng tay coi ...hi..hi...
Sẳn sàng nè.....hi..hi....
Tống Uyển Nhi