Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Bonsai - Hoa Đỗ Quyên

Giữ em riêng một góc vườn
Cành-hoa-áo-trắng trên đường năm xưa
Năm mươi năm,vẫn dây dưa
Hình như em đã mới vừa qua đây
(Lê Kim Thành)
Những cây Đỗ Quyên trắng tinh - Từ khu vườn nhà của anh- Đẹp quá anh Tư ơi! (Chín Oanh)

 Lê Kim Thành
San José 2015