Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Lục Bát - Rời (2)


Sang sông sợ nước lớn ròng 
Xoáy con thuyền mục giữa dòng chơi vơi 
Muốn trao ai đó một lời 
Nhưng ta lại ngại tiếng đời thị phi. 

Vĩnh Trinh