Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

Nhớ Một Chiều Xuân - Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông - Ca Sĩ Hà Thanh

Tưởng Nhớ Nữ Danh Ca Hà Thanh ( 1937- 2014)


Thơ Cảm Tác: Biện Công Danh
Thơ Tranh & Youtube: Kim Oanh


Sáng Tác:Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông 
Ca Sĩ: Hà Thanh