Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Lưu Bút - Cẩn Bút

Lưu Bút

Bạn đã đến đây mời ngồi lại
Dùng chén trà thanh vừa mới pha
Nếu vui để lại đôi ba chữ
Hoặc cứ đề thơ trên vách nhà

Trực nhớ bồi hồi trang Lưu Bút
Cái thuở học trò rất ngây ngô
Nay đã trở thành viên ngọc quý
Ai cũng yêu vô bến vô bờ

Hôm nay cũng lại trang Lưu Bút
Mong bạn vui lòng… mấy dòng thơ

Yên Sơn
***                 
Cẩn Bút


Đến đây lòng ai không để lại?!
Thưởng thức trà người mới vừa pha
Niềm cảm xúc ghi nhanh lên vách
Thay quà xuân gửi tặng chủ nhà

Chúc Thi nhân đẹp từng nét bút
Lãng mạn thời tuổi trẻ thơ ngây
Thiết tha đong đầy từng trang giấy
Như dòng sông êm chảy tràn bờ

Dẫu ngu ngơ khách xin cẩn bút
Cảm mến người kính mấy lời thơ

Kim Oanh
Australia 2015
***
Đề Bút

Hương trà bay tận Australia
Chạy theo mới biết đường chẳng xa
Cô chủ dễ thương cho ngồi nghỉ
Có rượu xin ly khỏi cần pha

Ngồi xem vườn cảnh toàn màu tím
Thơ phú dễ thương đầy vách nhà
Mắt đọc mải mê, lòng quý mến
Ghi lại đôi dòng, mai mốt qua

Yên Sơn