Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Đài Phát Thanh Việt Nam Trước 1975 - Nhạc Chọn Lọc

Chương Trình nhạc chọn lọc phát trên đài phát thanh Việt Nam trước 1975 tại Sài Gòn
1/ Hà Thanh, Nhật Trường - Thu Tím Là Vàng -- Vân Tùng
2/Phương Dung - Những Đồi Hoa Sim -- Dũng Chinh
3/Hà Thanh - Đêm Tàn Bến Ngự - Dương Thiệu Tước
4/Lệ Thanh - Hãy Yêu Tôi - Y Vân
5/Hà Thanh - Trước Giờ Tạm Biệt - Hoài An
6/Phương Dung - Buồn Trong Kỷ Niệm - Trúc Phương
7/Hồng Phúc - Chiều Lên Bản Thượng - Lê Dinh


Thực Hiện: Vanchus