Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Thơ Tranh: Ru Em Tình Nồng


Thơ: Việt Hải
Thơ Tranh: Kim Oanh