Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Thiên Thai Giấc!


( Tiễn Bước Anh Vân! )

Anh mang vui đến cho đời!
Buổi sáng mới Mây trời chấp cánh
Ban mai giọt sương lấp lánh
Xua màn đen giá lạnh đông giăng

Tình thơ nhịp thở tim căng
Hoa đời thơm ngát áng văn trời hồng
Cảm ơn Mây quang gió lộng
Chấp cánh vào mơ mộng ngủ say!

Anh đi nắng màu hoang tái!
Khép bờ mi nước mắt chảy giọt sầu
Xuôi tay nghẹn nén lòng đau
Lời chưa cạn tim hồng trào môi thắm

Ngủ đi anh tình nồng ấm!
Gói mộng đời say đắm Mây du
Êm êm  vàng ánh sắc thu
Thiên Thai giấc! Tình trần ru anh ngủ


Kim Oanh(Trúc Lâm)