Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

Vết Mực Tỏ Tình


(Cảm tác qua bài thơ tranh"Vấy Mực vô tình" của Kim Oanh)
Riêng tặng tác giả bài thơ VMVT

Lấy hạt mồng tơi làm mực tím
Để viết vần thơ tặng một người
Vô tình nghiêng đỗ bình rơi
Làm nhòe trang giấy gởi người mình thương!

Mực mồng tơi anh thường pha lấy
Đã lỡ tay làm vấy áo em
Khi về thao thức thâu đêm
Ước gì...vết mực nối duyên chúng mình

Vạt áo dài điểm hoa....mực tím
Vết hoen làm xao xuyến hồn tôi
Nhớ hoài mực tím mồng tơi
Áo thời nhạt dấu.....tình tôi vẫn chờ

"Vấy mực vô tình" thờ ơ chẳng ngó ?
Để bây giờ thành chỗ hương xưa
Tà dài theo gió đong đưa
Mực loang đã nhạt....người chưa tỏ tình

Song Quang