Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

Thơ Tranh: Một Chút Tình Cho Thơ


Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh