Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Pleiku Vào Hè


Chiều lên phố thị mù sương
Trông hàng phượng rũ mà thương phận mình
Loài hoa sắc đỏ thắm tình
Cưu mang màu nhớ đượm in vào hồn

Phố chiều ủ rũ hoàng hôn

Dáng buồn phượng đứng như ôm khối sầu
Khắc sâu thầm nhớ ngày đầu
Mối tình chớm nở lại màu biệt ly

Cánh hoa đẹp nét sầu bi

Nhụy hoa vương vấn người đi không đành
Ước gì lúc tuổi còn xanh
Ngược thời tiết chuyển cố giành mùa Xuân.

Lê Kim Hiệp
Pleiku 1986