Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Thơ Tranh: Lặng Lẽ Bên Đời


Ảnh Chụp: Nguyễn Cao Khải
Thơ Cảm Tác: Kim Oanh