Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

Thơ Tranh: Pleiku


Thơ: Dương Hồng Thủy
Thơ Tranh; Kim Oanh