Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Khúc Thơ...Đêm


Đêm xa vắng.
Đêm lặng.
Triền miên trong giấc ngủ.
Trầm ngâm như tráng sĩ ưu tư.
Đêm mở mắt.
Qua những vì sao chưa tắt.
Lạnh lùng đêm tối bơ vơ.
Nỗi đau đè nặng câu thơ không vần....

          ***
Tàn một canh trầm ngâm.
Hết hai canh lặng lẽ.
Gà ai bên xóm lẻ.
Gọi về canh thứ năm.
Năm canh qua âm thầm....

Hhai