Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Lục Bát - Rời (3)


Em còn đọng giấc mơ hoa
Ta như vạt nắng vàng pha cuối chiều
Tình đời còn lại bao nhiêu
Gặp cơn gió lộng cánh diều sẽ băng

Vĩnh Trinh