Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Phó Thác - Kim Long - Gia Ân


Sáng Tác: Kim Long
Tiếng Hát: Gia Ân