Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Ánh Sáng Phục Sinh


Ánh sáng bừng lên giữa đất trời
Phục Sinh  Chúa ngự khắp nơi nơi
Hồng ân tuôn đỗ Mùa Thánh Thiện
Huyền nhiệm uy linh phút tuyệt vời!

Kim Oanh 
Phục Sinh 2015