Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Nước Mắt Đêm


Đêm xa vắng phương ai than thở
Đêm lặng chìm trăn trở phương này
Thành phố vô tình lặng lẽ ngủ say
Giọt nước mắt thầm rơi oan trái

Quê hương ơi! Mưa khóc hiên ngoài
Tháng Tư đọa đày những suy tư
Tâm sự ưu uẩn từng con chữ
Không cạn lòng ấp ủ kẻ ly hương

Kim Oanh